Publicaties

Effectieve marketingplanning

Altijd leuk om je eigen boek te promoten. Samen met Pol Vanaerde schreef ik deze uitgave, deel van de serie Alignment Professional papers. Het boek geeft niet alleen structuur van het marketingplan maar legt vooral ook de nadruk op het proces dat gepaard gaat met het verkrijgen van het plan. Meer over het boek op www.uitgeverijdeboeck.be.

Ben je op zoek naar een uitgebreide case voor MBA-studenten? Download hier deĀ IRIN case.


Intern Ondernemen

Samen met professionals van de Baak, Caroline van der Linden en Saskia Braakman schreef ik dit boekje over intern ondernemen. Intern ondernemen is ondernemen met een vangnet. Als een zelfstandige ondernemer, maar wel binnen de veilige grenzen van een organisatie en met een bepaalde mate van (financiele) zekerheid. Dat past in het huidige tijdsgewricht waarin individu, uitdaging en zelfstandigheid belangrijk gemeengoed zijn. Het is nodig om mensen te binden en boeien. En het levert de onderneming snelheid en innovatieve slagkracht op. Maar het vergt wel lef, zowel van de leidinggevende als van de interne ondernemer. Het gaat om (vrijheid) geven en (verantwoordelijkheid) nemen. Wie waagt de sprong?

Beide boeken zijn helaas niet meer verkrijgbaar.


Business modellen

In mei 2011 schreef ik voor het NIMA de Expert paper nieuwe manieren van innoveren. Download deze hier.

Expert paper nieuwe manieren van innoveren mei 2011