Boeken

Waar is m’n kaas?

Ik zal niet de eerste zijn die het boek heeft gelezen, maar zo op een zonnige dag op de boot is het een absolute aanrader. Waarom?

Een van de wijze lessen die de auteurs ons meegeven is dat je met oude opvattingen geen nieuwe (kaas) kunt vinden. Het proces van gefocust zijn op de oude situatie en ten slotte de blik richten op de nieuwe wordt goed uit de doeken gedaan. Zolang de angst ons denken beheerst komen we tot niets. We zullen dat zelf moeten onderkennen.

Johnson deelt daarbij de visie van Robert Quinn die stelt dat er maar één verantwoordelijk is voor het veranderingsproces en dat ben jezelf. Veel managementonderzoeken beweren juist dat de manager het grote probleem is. Deze zou geen verantwoording nemen, een verkeerde leiderschapsstijl hebben, niet kunnen coachen en niet goed omgaan met sturingsinformatie. Wellicht is dat allemaal waar maar het is niet de essentie van het probleem.

De mens in organisaties die vol zelfbedrog zichzelf niet in de spiegel kan kijken en als de dood is voor veranderingen, dat is hèt grote probleem waarmee organisaties te kampen hebben. Johnson heeft maar weinig tekst nodig gehad om deze zeer krachtige boodschap goed te communiceren. Eigenlijk zou elke organisatie haar medewerkers dit boek cadeau moeten doen en dan de dialoog aangaan. Elke medewerker zal voor zichzelf goed kunnen vaststellen met wie hij zich identificeert: met de minimensjes of de muizen.

Meer informatie

De topmanager speelt 4-4-2

Leidt een wissel tot ontslag? Kunnen we een leverancier buitenspel zetten? Mogen klanten aan het shirt trekken? Moeten we toeschouwers op voorraad houden? Soms is de vergelijking kolderiek. Toch zitten er verdacht veel wijsheden in onze volkssport.

In ‘De topmanager speelt 4-4-2’ wordt de ultieme vergelijking gemaakt tussen voetbal en het bedrijfsleven. Wat maakt een coach een topcoach en wat maakt een manager een topmanager? Een topcoach ontdekt talent en haalt hier het meeste uit, zoals ook de topmanager het meeste uit zijn teamleden haalt. Beseffen dat een wedstrijd pas gespeeld is bij het laatste fluitsignaal staat symbool voor het besef dat de ideale klant ook nog om vijf minuten over vijf binnen kan lopen. Wat doet de pers met spelers en wat kan de pers doen met het bedrijf? De verschillen zitten in de nuances, in de beleving, in de strijdlust en in de wens om uit te willen blinken.

Een managementboek boordevol eenvoudige vergelijkingen tussen het coachen van een topteam en een topbedrijf, met bijdragen van o.a. Arsène Wenger (Arsenal FC) en Dr. Ad J. Kil (Director Executive Doctorate Programs Nyenrode Business Universiteit). Meer informatie‘Kus de visie wakker’

‘Never judge a book by its cover’ gaat hier wel heel letterlijk op, maar schrik niet terug door het beeld van Robin Hood en zijn date! Hans van der Loo en co-auteurs houden een pleidooi voor het uitwerken van een visie die als leidraad kan dienen voor sprankelende en effectieve organisaties. Inspiratiebronnen waren het boek Build to Last van Jim Collins en Jerry Porras, en gesprekken met goeroes als Kotter, Peters en Quinn.

Dit pakkend geschreven boek blijft je bij door de simpele maar handige modellen (zoals het visievierluik) en de goede cases (van inspiratie door Starbucks tot nachtmerries bij Disney en Konmar). Met dank aan: Turner
Meer informatie‘Veranderen in dialoog’

Momenteel ligt dit boek op m’n leestafel. Centraal in dit boek staat succesvol veranderen door medewerkers erbij te betrekken. Dat staat centraal in mijn handelen, vandaar m’n interesse. Aan de hand van een groot aantal praktijkervaringen schetsen de auteurs hoe belangrijk het is om bij veranderingsprocessen te investeren in betrokkenheid van medewerkers. Zij gaan ook in op valkuilen die men daarbij kan aantreffen.

Het begrip betrokkenheid wordt nader uitgewerkt, naast begrippen als werkplezier, arbeidsvreugde en tevredenheid. Vervolgens schetsen de auteurs aan welke eisen participatie moet voldoen wil het succesvol kunnen worden ingezet voor verandering in dialoog. Een belangrijk hoofdstuk gaat over leiderschap in relatie tot succesvol veranderen. Het boek sluit af met de zevensprong: een beschrijving van zeven essentiële stappen waaraan veranderen in dialoog moet voldoen.

Kees Schilder en Hans van Teijlingen zijn als senior trainer-adviseur werkzaam bij Odyssee. Mooi: het boek is genomineerd voor Managementboek van het Jaar 2011! Meer informatie


‘Strategiehelden’

Een strategie bepalen is cruciaal voor elke organisatie. En hoewel er bibliotheken vol staan met strategieboeken, ze laten ons in de steek als het gaat om de uitvoering van de strategie. Jeroen De Flander schreef het eerste how-to boek voor succesvolle strategieuitvoering. In klare taal, met vele praktische tips en suggesties, biedt De Flander een compleet overzicht van alle aspecten die cruciaal zijn om elke strategie tot een groot succes te maken. Een must-read voor elke interimmer!
Meer informatie‘Gedoe komt er toch’

In dit boek worden tien klassieke wijsheden over organisatieverandering aan de kaak gesteld. Wijsheden waar op het eerste gezicht niets tegen in te brengen valt. Natuurlijk moet u draagvlak hebben, uiteraard is het belangrijk dat de top achter een verandering staat. En er is niets tegen een helder doel. Maar gek genoeg is dat juist wat er ‘mis’ is met deze wijsheden. Als ze zo vanzelfsprekend zijn, waarom is het dan zo nodig om ze steeds weer te noemen? Wat is hun functie in het veranderingsproces? Al die open deuren over organisatieverandering komen rechtstreeks voort uit het klassieke gedachtegoed over organiseren en managen. Het zijn opvattingen die de bureaucratie juist veroorzaken of versterken. En dus zijn het misvattingen als u toe wilt naar een niet-klassieke, niet bureaucratische organisatie. Het adagium ‘geen gedoe’ is de rode draad die al die onzinnige wijsheden bij elkaar houdt. Maar organisatieveranderingen geven gedoe. Altijd. Veel of weinig, boven- of ondergronds, heet of koud. De boodschap van dit boek: probeer ‘gedoe’ niet te vermijden, maar zorg juist dat het op tafel komt.
Meer informatie‘Twitteren op je werk – en andere mogelijkheden van social media voor interne communicatie’

Iedereen heeft een mening over Twitteren! De nieuwe vorm om met vrienden te communiceren. Maar heeft het ook voor interne communicatie mogelijkheden? Huib Koeleman, specialist interne communicatie, denkt in zijn vierde boek van wel. In ‘Twitteren op je werk en andere social media voor interne communicatie’ komen allerlei social media aan de orde die mogelijkheden bieden voor kennis uitwisseling en communicatie binnen organisaties, zoals social networks als Hyves en Facebook en de kennisplatforms zoals Wiki’s. Hierbij komen verschillende voorbeelden voorbij, van Madonna tot Maxime Verhagen, van Google tot Achmea. De lezer van dit boek krijgt ook zicht op de mogelijkheden die social media bieden voor een nieuwe stijl van communiceren: transparant, simpel, snel, participatief, direct, altijd bereikbaar zijn, niet hierarchisch en overal. De social media passen bij de medewerker 2.0 en bij het zogenaamde ‘nieuwe werken’. Ook de veranderende rol van de afdeling communicatie wordt behandeld, van controleur in luisteraar. Zal het persoonlijke vormen van communicatie vervangen? Nooit! Maar communicatiemensen zullen deze vormen moeten kennen. En na het lezen van dit boek kent u ze. Als u al een tijdje van plan was u te verdiepen in de 2.0 Media, lees dan dit boek. In een paar uur bent u weer helemaal bij. Het is niet geschreven voor ICT-deskundigen maar voor communicatiemensen, managers en mensen die op de hoogte willen blijven van nieuwe ontwikkelingen in hun organisatie. En als u daarna de smaak te pakken hebt, is er recente informatie beschikbaar op de bijbehorende website www.twitterenopjewerk.nl.
Meer informatie


‘Internal branding in de praktijk’
Merken zijn bedoeld om een product of bedrijf een herkenbare uitstraling naar de buitenwereld te geven. Maar draai het eens om. Een merk en de waarden die eraan verbonden zijn, kunnen ook worden ingezet om de interne organisatie vorm te geven. Door merkwaarden zowel naar buiten als naar binnen te richten, werkt u niet alleen aan een sterk merk, maar ook aan een sterk bedrijf. Neem bijvoorbeeld ABN AMRO en Rabobank. Die merken verschillen sterk van elkaar. Maar worden die verschillen ook door klanten ervaren in de wijze waarop ze door een hypotheekadviseur worden geholpen? En zijn de merkwaarden ook daadwerkelijk terug te vinden in de bedrijfsculturen van beide banken? In ‘Internal branding in de praktijk’ tonen de auteurs met veel heldere voorbeelden het belang van Internal Branding aan. Daarnaast geven zij met hun model, de BrandHouse, handvatten om zelf met Internal Branding aan de slag te gaan. In het boek zijn interviews met inspirerende managers opgenomen. Zo spraken zij met Rattan Chadha, oprichter van Mexx en Fons Hoogeveen, voorzitter van de Tax Board van PWC.
Meer informatie


‘Brand-id’
Hoe creeert u een merk dat echt inspireert? Zo’n merk waarvan kopers eigenlijk meer fan dan klant zijn? D√°t is de uitdaging die in ‘Brand-id’ centraal staat…Die uitdaging begint met een verlangen naar verandering en dat verlangen staat aan de wieg van een creatief proces: openstaan voor nieuwe ideen, het vanzelfsprekende ter discussie stellen, inspiratie uit uw omgeving halen… Maar hoe doet u dat nu in de praktijk? Hoe komt u los van die vastgeroeste denkpatronen? Hoe bouwt u dat inspirerende merk en creeert u echte merkbeleving? De antwoorden op deze vragen vindt u in ‘Brand-id’. Een prachtig inspiratieboek voor creatief denken een een praktijkboek voor merkdenken, waarin de auteurs u daadwerkelijk aan het werk zetten. Stap voor stap doorloopt u de fasen van het creatieve proces. Het boek staat vol creatieve technieken om een merk verder te ontwikkelen. Het resultaat is een Creatief merkdocument: een handvat voor een razendsnelle en verrassende merkverkenning. Deze aanpak maakt ‘Brand-id’ tot een uniek boek. Het linkt creatief denken aan branding en is daarmee een eyeopener voor managers en marketeers die een SWOT te beperkt vinden en zeker ook voor creatieven die het systematisch denken omarmen. Natuurlijk is het ook voor docenten die het patroondenken willen doorbreken en voor studenten die zich willen laten verrassen. Kortom: ‘Brand-id’ is een must voor iedereen die op een professionele manier aan de slag wil met creativiteit.
Meer informatie

‘Als de leuning beweegt’
Alles wat ons tot nu toe houvast heeft verschaft, is in beweging gekomen. Veel managers, marketeers en strategen weten dat het anders moet. Maar hoe?  
De inkt van hun strategieën is nog niet droog of een herziening is alweer nodig. Het lijkt met de dag moeilijker te worden het grillige klantengedrag
te verklaren. Intussen ontstaan er onvoorziene hypes. Wie houvast wil, zal deze moeten zoeken in de bewegingen en stromingen. Maar denken in
bewegingen gaat ons niet gemakkelijk af.

‘Als de leuning beweegt …’ geeft inspirerende ideeën en concrete tips over hoe om te gaan met complexe en dynamische omgevingen. Het boek reikt een
nieuwe taal aan: de techniek van het zwermen, het denken in klantgerichte voortuinen, strategisch ‘stretchen’, het benutten van andere, hogere niveaus
van kijken en voelen. In ‘Als de leuning beweegt …’ ontdekt u hoe u in plaats van meer structuur na te jagen de bewegende krachten uit een systeem kunt
uitnodigen en gebruiken.

Goos Geursen, bij velen bekend van ‘Virtuele tomaten en conceptuele pindakaas’, zet met dit boek de volgende stap. Hoe integreren we ‘het nieuwe
denken’ in ons werk? Het boek overstijgt daarmee de standaardindeling van werkterreinen. Veel heilige huisjes uit de traditionele managementleer,
de strategie-makerij, de marketing en communicatie worden niet voor de sloop gespaard. Het is daarmee hét boek voor iedereen die houvast zoekt in
de snel bewegende wereld van vandaag de dag én morgen.